pochwała nudy

Trzy rodzaje nudy według Kundery:
  • nuda pasywna – ziewająca dziewczyna w tańcu,
  • nuda aktywna – amatorzy puszczania powietrznych latawców,
  • nuda zbuntowana – młodzież podpalająca samochody i rozbijająca witryny sklepów.
Broń mnie, Panie, od nudy, która staje się sposobem na życie!