Kilka słów o modlitwie

Apostołowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlitwy, jak Jan nauczył swoich uczniów.
Jezus mówi:
– Módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo… Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień…
 
Słowa proste o głębokiej treści. Pełne dziecięcej ufności…