osiem Słów…

Pamięć o Wszystkich Świętych zatrzymuje się dziś na błogosławieństwach.
“Błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, pokorni, miłosierni, sprawiedliwi, czystego serca… albowiem do Was należy Królestwo Niebieskie”.
Błogosławieństwa to osiem Słów mówiących o wieczności.
Będąc w kościele na Mszy św. słuchałem jak ksiądz mówił o świętości. Zwyczajnej, ludzkiej, dostępnej dla wszystkich, bliższej niż koszula ciału… Pomyślałem, że przecież wystarczy tylko chcieć. Żeby jednak chcieć trzeba zobaczyć sens. No a sens? Najpierw trzeba uwierzyć w Wieczność… w osiem Słów.