kilka słów o samotności

Całkiem niedawno przeczytałem u Mertona:   “Wielką pokusą współczesnego człowieka nie jest fizyczna samotność, ale zanurzenie się w masie innych ludzi, nie ucieczka w góry lub na pustynię, lecz w wielkie, bezkształtne morze braku odpowiedzialności,…

Kilka słów o modlitwie

Apostołowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlitwy, jak Jan nauczył swoich uczniów. Jezus mówi: – Módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo… Chleba naszego powszedniego…

(…)

Jak mokre są kamienie na dnie rzeki, jak oczy toną we łzach, jak zlany jest świat po wiosennej burzy, tak samo wszyscy jesteśmy skąpani w łasce Bożej.