Kilka słów o modlitwie

Apostołowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlitwy, jak Jan nauczył swoich uczniów. Jezus mówi: – Módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo… Chleba naszego powszedniego…

(…)

Jak mokre są kamienie na dnie rzeki, jak oczy toną we łzach, jak zlany jest świat po wiosennej burzy, tak samo wszyscy jesteśmy skąpani w łasce Bożej.

systematyka przypadku

Systematyka przypadku mówi, że to, co nieoczekiwane w praktyce staje się najlogiczniejsze. Początkowo myślałem, że to jakiś absurd, tymczasem okazało się, że to prawda.